EDÜ 2019

Felhívás Gyula Város EDÜ-barát Közösségéhez!

Az EDÜ mindenekelőtt találkozás, diákok találkozása egy nagy múltú várossal, egy hat évtizedes hagyománnyal. Mindazok a pedagógusok, akik 1963 óta újra és újra élete hívták az EDÜ-t, azt akarják, hogy ez a pár nap igazi ünnep legyen.1962-ben a Helikonon szorgalmasan figyelt és jegyzetelt két pedagógus, Székely Jánosné és Czeglédi Imre. Hazaérve pedig már biztos volt, hogy felcsendül Erkel fenséges dallama a „Hazám, hazám te mindenem…”, hiszen 1963 májusában Gyula adott otthont a környező megyék új hittel és új dallal érkező diákifjúságának.
Gál János az Erkel Gimnazista újságban így köszönti az ide érkezőket:„Szeretnénk ha,jól éreznék magukat a mi kis városunkban, ha elvinnék Gyula jó hírét, ha otthonukban úgy emlegetnék, mint diákéltük egy kedves emlékét.”
Az első EDÜ-n éppen úgy, mint az azt követő huszonheten, olyan ma már neves és híres emberek tűntek fel, akiknek pályájuk kezdetét jelentette az EDÜ. Csak néhány név a sok közül Molnár Piroska, Beszterczey Attila,Jobba Gabriella, Piros Ildikó, Lonovics László,Tokody Ilona,Ibos Éva, Jász Jolán, Hevesi Tamás, Névtelen Nulla, Török Katalin, Kara Mihály, Pikali Gerda, Ördög Nóra, Tatár Bianka, Tébi Márta, Lobó-SzalókyLázár és a sort lehetne még folytatni.
A város minden polgára valamilyen szállal kötődik ehhez a rendezvényhez vagy úgy, hogy résztvevője volt, vagy pedig úgy, hogy már gyermekei, unokái vettek részt az eseményen.Ezért is fordulhatunk bizalommal a város minden polgárához, az anyagimnázium tanulóinak szüleihez, hogy segítsenek méltó módon megrendezni a XXVIII. Erkel Diákünnepeket.
A városunk vezetői, akik a diákünnepek lelkes résztvevői, rendezői voltak középiskolás korukban, most is segítenek abban, hogy egy nagyszerű három napban legyen része a város diákságának és az ide érkezőknek.
Szükségünk van az Önök, a Ti segítségetekre is!
A segítségek tárháza végtelen – az eszmei segítés mellett – minden támogatást, szponzori felajánlást szívesen fogadunk, azért, hogy felejthetetlen napokat szerezhessünk a 21.század fiataljainak, akik idős korukban is szívesen emlékeznek majd azokra a májusi napokra, amikor itt voltak a XXVIII. Erkel Diákünnepeken, Gyulán.

Nem hagyhatjuk tartalom nélkül a klasszikus jelmondatot:
EDÜ VOLT, EDÜ VAN,EDÜ LESZ!
2019.május. 24-26.